O firmie

EKO-MARK działająca od 1992 roku prywatna firma specjalizująca się w wykonywaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w branży elektroenergetycznej i radiokomunikacyjnej.


W okresie obowiązującej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska właściciel firmy dr inż. Marek Szuba uzyskał m.in. następujące uprawnienia:

  • Rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony przed promieniowaniem (uprawnienia nr 505/92),
  • Biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (świadectwo nr 1174),
  • Biegłego z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (świadectwo nr WD-146).

Główne obszary działalności firmy EKO-MARK stanowią:

  • analizy i studia lokalizacyjne dla projektowanych inwestycji przede wszystkim elektroenergetycznych i radiokomunikacyjnych,
  • przygotowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych z zakresu oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, w szczególności obiektów elektroenergetycznych i radiokomunikacyjnych,
  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • analizy porealizacyjne zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
  • ekologiczne przeglądy środowiskowe (envivonmental audit),
  • obliczenia i pomiary pól elektromagnetycznych: stałych, o częstotliwości 50Hz oraz z zakresu mikrofalowego.

Do pobrania prezentacja (plik PDF ok. 11Mb)
"Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim"

© SoftCOM 2005